HR Manager

Zuid-Holland, Netherlands · Marktleider in biologische bestrijdingsmiddelen

Description

Organisatie

De organisatie produceert duurzame oplossingen voor de teelt van voedsel- en siergewassen. Samen met telers en in samenwerking met de natuur zetten zij zich in om de internationale land- en tuinbouw gezonder, veiliger, productiever en weerbaarder te maken. Dit bereiken zij door natuurlijke vijanden in te zetten voor de bestrijding van plagen, hommels voor natuurlijke bestuiving, en biostimulanten voor versterking van gewassen, zowel boven- als ondergronds.

De geschiedenis van dit succesvolle, kennisintensieve familiebedrijf gaat terug naar 1967. De oprichter, een toegewijd komkommerteler, deed destijds zijn best om zijn gewas te optimaliseren. Ziekten en plagen werden bestreden met chemicaliën maar de effectiviteit van de chemische gewasbeschermingsmiddelen nam met het jaar af. Toen hij zelf uiteindelijk allergisch ziek werd als gevolg van de middelen, was dat voor hem de aanleiding om een natuurlijke vijand te introduceren om zijn gewassen te beschermen. De resultaten en het effect waren zo positief dat hij besloot om deze oplossing niet alleen voor zijn eigen bedrijf te gaan produceren maar ook aan zijn collega-telers te gaan verkopen.

Sindsdien is de zoektocht naar biologische oplossingen alleen maar toegenomen, wat ertoe heeft geleid dat het bedrijf met circa 1700 medewerkers (waarvan bijna 500 in Nederland) nu marktleider is op het gebied van biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving. De oplossingen worden momenteel in meer dan 100 landen succesvol toegepast.

De afgelopen jaren heeft de uitgebreide knowhow de organisatie geïnspireerd tot talloze oplossingen die de weerbaarheid van planten zozeer hebben verbeterd dat ziekten vrijwel geen kans meer hebben. Hoewel de organisatie in de eerste plaats bekend staat om zijn producten, is het in wezen een kennisbedrijf. Met een sterke R&D-basis is de organisatie van mening dat kennisoverdracht en het opleiden van personeel een belangrijke stap is op weg naar duurzame land- en tuinbouw.

Zo zorgen professionele adviseurs ervoor dat dealers en telers dagelijks ondersteund worden bij het omgaan met verscheidene uitdagingen. Naast bedrijfsadviezen besteden ze veel tijd en energie aan het overdragen van hun fundamentele kennis met betrekking tot de natuur en haar oplossingen. De organisatie biedt allerlei cursussen aan en werkt nauw samen met universiteiten over de hele wereld om kennis beschikbaar te maken voor een bredere doelgroep.


Positie

De HR Manager is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het HR-beleid (inclusief budgetten) en draagt de HR-verantwoordelijkheid voor alle medewerkers op het hoofdkantoor, totaal bijna 500 fte.

De HR Manager geeft leiding aan de HR afdeling, inclusief Arbo, Veiligheid & Milieu en de Academy (10-15 professionals) en wordt ondersteund door de HR-board. De HR Manager rapporteert aan de Voorzitter van de HR-board en werkt nauw samen met en is sparring partner voor de Directie en verschillende MT-leden. Hij/zij geeftgevraagd en ongevraagd advies over HR-gerelateerde onderwerpen op het gebied leiderschap en cultuur, transities, organisatiestructuren, conflictmanagement, langdurig ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid van medewerkers etc..

Daarnaast voert de HR Manager, samen met een directielid, onderhandelingen met de vakbonden ten behoeve van de bedrijfsspecifieke CAO en zit hij of zij, namens de bestuurders, de OR voor.

De HR Manager is verder leidend bij het digitaliseren van de HR processen en het maken en opvolgen van indicatoren op het vlak van performance en andere relevante HR-data. Ook is het agenderen en coördineren van projecten een belangrijk aandachtsgebied van de HR Manager. Hieronder vallen onder meer het vormen van een consistent functiehuis en een generiek beloningsraamwerk, het bespreken van jaarplannen en het maken van planningsafspraken met medewerkers.

Tot slot richt de HR Manager zich op het ondersteunen, sturen en faciliteren van dochterorganisaties in hun HR beleid. Daarbij maakt de HR Manager ook de blauwdruk voor de verdere internationale ontwikkeling van het HR domein binnen de organisatie.

Requirements

Voor dit succesvolle, internationale familiebedrijf zoeken wij een energieke en stevige HR Manager. De HR Manager vormt een professioneel klankbord voor de HR board, Directie en Management, levert een cruciale bijdrage aan een cultuur gericht op samenwerking, eigenaarschap en innovatie en ziet in verandertrajecten een positieve uitdaging. De Manager fungeert als ambassadeur van de organisatie en weet gemakkelijk vanuit een visie tot een strategie te komen en deze te vertalen naar concrete, operationele acties.

De nieuwe HR Manager weet door juist stakeholdermanagement HR intern te “verkopen” en op de kaart te zetten. Hij of zij is empathisch sterk en weet door middel van fijngevoeligheid voor communicatie en cultuur binnen korte tijd een plek binnen de organisatie te veroveren zonder dat deze fijngevoeligheid doorslaat in voorzichtigheid.

Om succesvol te kunnen zijn in deze positie weet onze kandidaat verder goed wat ondernemerschap inhoudt en is vanuit daar in staat om een ‘modern’ HR beleid neer te zetten waar vanuit één taal wordt gesproken en waar actieplannen worden uitgevoerd en bewaakt om tot een goed resultaat te komen. Binnen de ambitieuze cultuur van de organisatie kan de HR Manager de medewerkers en zijn team motiveren, inspireren en naar een hoger plan tillen om maximale groei op persoonlijk en bedrijfsvlak te realiseren. De HR Manager zorgt voor snelheid en vernieuwing in de huidige HR processen.

Deze resultaat gedreven Manager heeft een directe en daadkrachtige manier van communiceren. Door collega’s aan te spreken op hun gedrag en door zichzelf kwetsbaar op te stellen geeft hij het voorbeeld van werken volgens de kernwaarden van de organisatie.


Profieleisen:

Benefits

Uitstekend pakket aan primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katinka ten Ham

E: [email protected]

T: +31 73 615 4700

Apply for this job