Leader Change Management

Utrecht, Netherlands

Description

Organisatie

Een groot Nederlands bedrijf en toonaangevende speler in de energietransitie. De organisatie speelt een prominente rol in de voorziening van energie / utiliteit / infrastructuur, waarmee zij zich dienstbaar opstellen ten aanzien van het maatschappelijk belang. De Leader Change Management is werkzaam in een bedrijfsonderdeel dat meer dan 2,5 miljoen consumenten, bedrijven en instellingen dagelijks van energie voorziet. Daarnaast dragen zij de zorg dat de samenleving steeds duurzamer en energiezuiniger wordt. Dit realiseren zij door gebruik te maken van de nieuwste technologieën en geavanceerde systemen.


Positie

De organisatie is klaar voor de next phase: een verdere professionaliseringsslag om in te kunnen spelen op de wensen van de klant en de veranderende arbeidsmarkt. De energietransitie vraagt om een vernieuwende aanpak, om de toepassing van de nieuwste technieken en om een disruptieve manier van werken. De steeds krapper wordende arbeidsmarkt dwingt tot het maken van keuzes, tot het herijken of herontwerpen van het primaire proces, zodanig dat minder menskracht noodzakelijk is op termijn. De Leader Change Management zorgt met zijn/haar team voor een proactieve aanpak hiervan. Naast het conceptualiseren van optimalisaties en het ontwikkelen van een visie op de toekomst zal hij/zij ook samen met het MT en zijn/haar team de gemaakte plannen implementeren, zodanig dat deze ook beklijven in de organisatie.

Naast een leidinggevende rol betreft het een inhoudelijke trekkersrol. Als MT lid wordt een essentiële bijdrage geleverd aan de organisatie. De Leader Change Management geeft leiding en richting aan een team (ca 15-20 fte) van hoog opgeleide professionals (consultants en projectmanagers).

Requirements

Kandidaatprofiel

De ideale kandidaat is een inspirerende leider en draagt zorg voor de juiste bedrijfscultuur. Hij/zij faciliteert medewerkers in hun groei en geeft leiding gericht op ontwikkeling en verbetering. Hij/zij is sterk gericht op het stimuleren van vertrouwen en verbinding en durft zich daarbij kwetsbaar op te stellen. Hij/zij heeft het lef om besluiten te nemen, spreekt zijn/haar omgeving aan op gedrag, maar is zelf ook aanspreekbaar. Het noodzakelijke empathische vermorgen en (organisatie)sensitiviteit om dit te (kunnen) doen is voor hem/haar een vanzelfsprekendheid. Hij/zij heeft de durf en het vertrouwen om te delegeren.


Gewenste ervaring en competenties

- Bewezen track record in veranderprojecten in een vergelijkbare leidinggevende rol (participerend in een management team en leidinggevend aan een team van 15+ medewerkers);

- Ervaring met agile werken en het werken in scrum teams;

- Ruime kennis en ervaring met programma- en projectmanagement in complexe procesorganisaties;

- Innovatief, kennis van de nieuwste technieken in Robotisering, AI en Digitalisering;

- Analytisch en financieel sterk onderlegd;

- Gedrevenheid, visie, sterke discipline, delegeren en de absolute wil om doelstellingen te behalen zijn competenties die matchen;

- Energieke en innoverende inspirator, people-manager;

- Verbinder, teambuilder en gericht op (persoonlijke) ontwikkeling van medewerkers;

- WO werk en denk niveau met een technische en/of bedrijfskundige achtergrond.

Benefits

Een uitdagende en zeer afwisselende baan bij een organisatie die volop in ontwikkeling is. Een prima salaris met een set aan secundaire voorwaarden die zelf samengesteld kan worden (bv. extra vrije dagen, ouderschapsverlof). Ruime vergoedingen voor opleidingen & trainingen.

Apply for this job