Algemeen Directeur

Naaldwijk, South Holland, Netherlands · Kweker van premium brand tomaten

Description

Organisatie

De passie van de organisatie is al jaren onveranderd gebleven: smaakvolle tomaten kweken. Daar is meer voor nodig dan bijzondere tomatenrassen en bijzondere technische innovaties. Om smaakvolle tomaten te kweken is vooral een unieke manier van werken nodig. Met oog voor detail, met oog voor elkaar en met oog voor de natuur.

De organisatie brengt haar tomaten zowel onder haar eigen premium brand als onder andere labels op de markt. Het premium brand van deze organisatie ligt in de schappen van o.a. groentespeciaalzaken en supermarkten.

Bij deze organisatie levert iedere medewerker op zijn of haar eigen manier een bijdrage aan de unieke smaak. Iedereen heeft namelijk zijn of haar eigen specialisme. En al die specialisten houden elkaar scherp, zodat men dag in dag uit in staat is om de hoge kwaliteitsnormen te behalen.

De organisatie is een waarden gedreven bedrijf en vindt het erg belangrijk om op een zinvolle, smaakvolle en stijlvolle wijze te ondernemen. Een aanzienlijk deel van de aandelen van deze organisatie is daarom ondergebracht in een stichting. Binnen de organisatie wordt gestreefd naar optimale merkbeleving, waarbij naast kwaliteit de klant centraal staat.

Positie

De Algemeen Directeur is bestuurder van de organisatie en heeft de dagelijkse leiding over het bedrijf. Hij is statutair directeur, P&L-eindverantwoordelijk, draagt zorg voor het behalen van de beoogde doelstellingen en resultaten van het bedrijf en is eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de organisatie en haar circa 500 medewerkers.

Binnen de organisatie zijn voor de verschillende organen duidelijk verschillende rollen beschreven. Waar de Algemeen Directeur bestuurt, ondernemen de aandeelhouders, controleert en spiegelt de Raad van Commissarissen en behartigt de OR de belangen van de medewerkers.

De Algemeen Directeur zal worden benoemd door de Algemene vergadering van Aandeelhouders en legt daar tevens verantwoording af. Om de controle- en spiegelfunctie van de RvC inhoud te geven, zal er regelmatig onderling overlegd worden.

Belangrijkste verantwoordelijkheden:

Requirements

Voor deze organisatie komen we graag in contact met een Algemeen Directeur die enerzijds begrijpt hoe de organisatie door ondernemerschap succesvol is geworden, maar anderzijds ook in staat is om een stevige basis te creëren voor verdere groei.

Omdat deze organisatie zelf teelt en verpakt zal de Algemeen Directeur aandacht moeten hebben voor deze processen. De organisatie wil met zo weinig mogelijk bronnen van de aarde haar producten voortbrengen. Dit alles doet zij met hoge kwaliteitsstandaarden, die eigen zijn voor de organisatie.

De Algemeen Directeur is sociaal intelligent, heeft een passie voor kwaliteit. Hij is een dienend leider en weet hoe hij mensen moet inspireren en motiveren. Dit alles doet hij met een grote dosis enthousiasme, openheid, oprechtheid en menselijkheid.

De Algemeen Directeur zal de merken van de organisatie verder op de kaart zetten als premium brands binnen o.a. de retail, groentespeciaalzaken en groothandels.

Profieleisen:

Benefits

Uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Apply for this job